Visie

 

Visie
- We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar. We willen hen een omgeving bieden waarin ze ieder op zijn/haar eigen wijze kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen. Leren van elkaar met een gezamenlijke focus. Dit alles bezien vanuit de belangrijkste leeftomgeving van kinderen ... namelijk thuis.

Visie
We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar. We willen hen een omgeving bieden waarin ze ieder op zijn/haar eigen wijze kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige mensen. Leren van elkaar met een gezamenlijke focus. Dit alles bezien vanuit de belangrijkste leeftomgeving van kinderen ... namelijk thuis.

Focus
Wij focussen ons op het gezamenlijk realiseren van de doorgaande ontwikkelingslijn van elk kind in de leeftijdscategorie van 3 maanden tot 13 jaar.
Ons streven is het realiseren van kinderopvang met een duidelijke pedagogische visie, waarbij het handelen het eindproduct is. We hechten waarde aan het gegeven dat ouders weten hoe en waarom de verschillende wijzen van handelen invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast houden we ons bezig met het bewerkstelligen dat de leerlijn van de school wordt doorontwikkeld tot een kindgerichte ontwikkelingslijn zowel tijdens de voorschoolse periode als tijdens de naschoolse opvang.

Strategie
Onze organisatie functioneert als inspiratiebron, door kennis te delen. Door hoge betrokkenheid te realiseren, creëren we zelfontwikkelende organisaties/mensen. We vinden het belangrijk dat onze kinderopvang lcoatie aansluiting kunnen vinden bij maatschappelijke wijkvoorzieningen, zoals scholen, sportverenigingen en overig. Daarnaast streven wij ernaar ouders zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van hun kinderen.