Onderscheidend vermogen

De bedrijven binnen Kidsplus werken met eenzelfde bedrijfsconcept, een manier van werken die ruimte biedt aan de ontwikkeling van het kind en de begeleidsters, die overheadkosten minimaliseert, die transparant is voor iedereen die innovatieve tools biedt en die de gebruiker een ontwikkelingsmogelijkheid geeft.
In het bedrijfsconcept wordt, met het kind als centrale factor, optimaal gebruik gemaakt van kennis en kunde over bedrijfsaspecten en -processen. Trainingen en innovatieve digitale tools zijn beschikbaar om beide te stroomlijnen.
Kidsplus helpt kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, scholen, gemeenten en woningcorporaties hun (bedrijfs)processen klantgericht te managen. Resultaat is het vergroten van de zelfstandigheid bij kinderen in de ontwikkelingsfase van 3 maanden tot 13 jaar.We continueren de doorgaande pedagogische lijn.

De bedrijven binnen Kidsplus werken met eenzelfde bedrijfsconcept, een manier van werken die ruimte biedt aan de ontwikkeling van het kind en de begeleidsters, die overheadkosten minimaliseert, die transparant is voor iedereen die innovatieve tools biedt en die de gebruiker een ontwikkelingsmogelijkheid geeft.

In het bedrijfsconcept wordt, met het kind als centrale factor, optimaal gebruik gemaakt van kennis en kunde over bedrijfsaspecten en -processen. Trainingen en innovatieve digitale tools zijn beschikbaar om beide te stroomlijnen.

Kidsplus helpt kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, scholen, gemeenten en woningcorporaties hun (bedrijfs)processen klantgericht te managen. Resultaat is het vergroten van de zelfstandigheid bij kinderen in de ontwikkelingsfase van 3 maanden tot 13 jaar.We continueren de doorgaande pedagogische lijn.