Rozengeur en Manenschijn

Rozengeur en Maneschijn   -www.rozengeurenmaneschijn.nl-

Rozengeur & Maneschijn is het oudste kinderdagverblijf van Bennekom. Onze kinderopvang wordt elke dag bezocht door kinderen uit Bennekom, Wageningen, Ede en verre omstreken. Wij begeleiden kinderen in de eerste belangrijke ontwikkelingsfase, een periode waarin ze gaan ontdekken, leren en een plek vinden in de wereld. Rozengeur & Maneschijn zorgt ervoor dat ouders met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan terwijl hun kind een leuke dag beleefd. Ieder kind is uniek en zo behandelen wij ze ook. We stimuleren zoveel mogelijk de kinderen in hun ontwikkeling. 

Huiselijkheid, warmte en plezier zijn de waarden waar wij zoveel mogelijk naartoe willen streven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen genoeg frisse lucht krijgen en gezond eten. Dit resulteert in lekker veel buitenspelen en iedere dag een vers bereide warme maaltijd voor de kinderen. Een aan Rozengeur & Maneschijn toevertrouwd kind wordt begeleidt door lieve, enthousiaste, geschoolde leidsters. Zij scheppen rust, geven een gevoel van vertrouwen en bouwen een band op met kinderen en ouders. 

Rozengeur & Maneschijn werkt volgens een doordacht pedagogische aanpak. Deze aanpak is vastgelegd in het pedagogisch plan. Dit geeft pedagogisch medewerkers en kinderen structuur bij de dagelijkse gang van zaken. Rust en regelmaat ervaren jonge kinderen als houvast. Wat hen structuur biedt zijn de vaste routines voor spelen, rusten, eten en activiteiten. Dit geldt vooral voor dreumesen en peuters. Bij de allerkleinsten houden we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan.

Ruimte voor de kinderen
Wij vinden het belangrijk de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten door ze bewegingsvrijheid en uitdaging te bieden. Onze groepsruimten zijn dan ook veilig, gezellig, vertrouwd en uitnodigend. Daarnaast kan ieder kind zich even terugtrekken mocht het daar behoefte aan hebben. Bij Rozengeur & Maneschijn worden de kinderen opgevangen volgens een vaste dagindeling wat betreft eten, drinken, spelen, slapen, verschonen, knutselen etc. Zo zijn er voor de peuters vaste rustuurtjes. De hele kleintjes hebben veelal een eigen slaap- en eetritme, ook daar wordt rekening mee gehouden. Alle kinderen spelen dagelijks buiten op het speelplein waar o.a. een zandbak, speelhuis met glijbaan en veel peuterfietsjes te vinden zijn.

Voor ukken van 8 weken tot 4 jaar
Een kinderdagverblijf is voor ukken van 8 weken tot 4 jaar. Rozengeur & Maneschijn kent zowel groepen waar kinderen van 0 tot 4 gezellig samenspelen en een babygroep en een peutergroep. Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen in groepen met maximaal 16 kinderen per groep met twee pedagogisch medewerkers. Bij de babygroepen, voor de kleintjes van 0 tot 2 jaar,  worden maximaal 10 kinderen opgevangen per groep met twee pedagogisch medewerkers. De ruimtes zijn vanzelfsprekend afgestemd op de leeftijdsgroep van de kinderen. Met afwisselend speelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelen kinderen hun sociale en lichamelijke vaardigheden. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is natuurlijk persoonlijke aandacht voor ieder kind. Rozengeur & Maneschijn creëert een warme, huiselijke sfeer waarbij ieder individu even belangrijk is, waarbij iedereen er mag zijn.

Een kinderdagverblijf is meer dan een veilige speelplek voor kinderen. Het is de plek waar kinderen tijdens het spelen andere kinderen ontmoeten en zich verder ontwikkelen. Dit biedt kinderen, naast de opvoeding thuis, iets extra’s. Het contact met andere kinderen onder deskundige begeleiding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van elk kind.

Op het kinderdagverblijf is er voor alle kinderen speelmateriaal dat aansluit bij hun belevingswereld en leeftijd. De pedagogisch medewerkers zijn opgeleid en deskundig om dit aan te kunnen bieden. Niet alleen ouders, maar ook de overheid en basisscholen erkennen het belang van kinderopvang.

Beweegkriebels
Kruipen, rollen, klauteren, springen en dansen: kortom lekker bewegen! Kinderen beleven heel veel plezier aan bewegen. Wij geven dagelijks speciale aandacht aan spel- en bewegingsactiviteiten. Bij beweegkriebels staat het stimuleren van zelf bewegen en ontdekken voorop. Onze pedagogisch medewerkers worden op een actieve, praktische en didactische manier opgeleid. Zo leren zij nieuwe speltechnieken (voor binnen en buiten) die de sensorische en motorische ontwikkeling van het kind bevorderen. Dat gebeurt al bij de allerkleinsten!

Peuter Plus
Peuters van ruim 3 jaar zijn  toe aan iets extra’s in de kinderopvang. Voor deze peuters hebben wij de peuter + activiteiten in het leven geroepen. Met deze activiteiten bereiden de ukken zich spelenderwijs voor op de basisschool. Ze geven de oudste ukken net iets meer uitdaging en maken de stap naar de basisschool daarmee iets kleiner.


Locaties Rozengeur & Maneschijn

locatie Rozengeur & Maneschijn Contactgegevens Link naar website
Rozengeur & Maneschijn                      Dr. W. Dreeslaan 1a
6721 ND Bennekom           
tel: 0317 - 416 153
klik hier