Happy Kids

Happy Kids     -happykids.info-

Happy Kids begeleidt kinderen in de eerste belangrijke ontwikkelingsfase, een periode waarin ze gaan ontdekken, leren en een plek vinden in de wereld. Happy Kids zorgt ervoor dat ouders met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan terwijl hun kinderen een leuke dag beleven. Happy Kids zorgt ervoor dat ieder kind voldoende aandacht krijgt en gestimuleerd wordt in zijn/haar ontwikkeling. Bij Happy Kids vinden we het belangrijk dat kinderen genoeg frisse lucht krijgen. Daarom gaan we vaak met de kinderen naar buiten en beleven we leuke uitjes. Naast frisse lucht vindt Happy Kids gezonde voeding ook erg belangrijk. Hier wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed. Een aan Happy Kids toevertrouwd kind wordt begeleid door lieve, enthousiaste, geschoolde leidsters. Zij scheppen rust, geven een gevoel van vertrouwen en bouwen een band op met de kinderen en hun ouders.

Happy Kids werkt volgens een doordacht pedagogische aanpak. Deze aanpak is vastgelegd in het pedagogisch plan. Dit geeft pedagogisch medewerkers en kinderen structuur bij de dagelijkse gang van zaken. Rust en regelmaat ervaren jonge kinderen als houvast. Wat hen structuur biedt zijn de vaste routines voor spelen, rusten, eten en activiteiten. Dit geldt vooral voor dreumesen en peuters. Bij de allerkleinsten houden we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan.

Ruimte voor de kinderen
Wij vinden het belangrijk de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten door ze bewegingsvrijheid en uitdaging te bieden. Onze groepsruimten zijn dan ook veilig, gezellig, vertrouwd en uitnodigend. Daarnaast kan ieder kind zich even terugtrekken mocht het daar behoefte aan hebben. Bij Happy Kids worden de kinderen opgevangen volgens een vaste dagindeling wat betreft eten, drinken, spelen, slapen, verschonen, knutselen etc. Zo zijn er voor de peuters vaste rustuurtjes. De hele kleintjes hebben veelal een eigen slaap- en eetritme, ook daar wordt rekening mee gehouden. Alle kinderen spelen bij droog weer dagelijks buiten in de babytuin of op het speelterrein waar o.a. een zandbak, speelhuis met glijbaan en veel peuterfietsjes te vinden zijn.

Voor ukken van 8 weken tot 4 jaar
Een kinderdagverblijf is voor ukken van 8 weken tot 4 jaar. Peuters worden opgevangen in groepen met maximaal 16 kinderen per groep met twee pedagogisch medewerkers. Bij de babygroepen worden maximaal 10 kinderen opgevangen per groep met twee pedagogisch medewerkers. De ruimtes zijn vanzelfsprekend afgestemd op de kinderen. Met afwisselend speelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelen kinderen hun sociale en lichamelijke vaardigheden. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is natuurlijk persoonlijke aandacht voor ieder kind. Happy Kids creëert een sfeer waarbij iedereen er toe doet.
Een kinderdagverblijf is meer dan een veilige speelplek voor kinderen. Het is de plek waar kinderen tijdens het spelen andere kinderen ontmoeten en zich verder ontwikkelen. Dit biedt kinderen, naast de opvoeding thuis, iets extra’s. Het contact met andere kinderen onder deskundige begeleiding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van elk kind.
Op het kinderdagverblijf is er voor alle kinderen speelmateriaal dat aansluit bij hun belevingswereld en leeftijd. De pedagogisch medewerkers zijn opgeleid en deskundig om dit aan te kunnen bieden. Niet alleen ouders, maar ook de overheid en basisscholen erkennen het belang van kinderopvang.

Beweegkriebels
Kruipen, rollen, klauteren, springen en dansen: kortom lekker bewegen! Kinderen beleven heel veel plezier aan bewegen. Wij geven dagelijks speciale aandacht aan spel- en bewegingsactiviteiten. Bij beweegkriebels staat het stimuleren van zelf bewegen en ontdekken voorop. Onze pedagogisch medewerkers worden op een actieve, praktische en didactische manier opgeleid. Zo leren zij nieuwe speltechnieken (voor binnen en buiten) die de sensorische en motorische ontwikkeling bevorderen en dat al bij de allerkleinsten.

Peuter +
Peuters van ruim 3 jaar zijn  toe aan iets extra’s tijdens de kinderopvangdag. Voor deze peuters hebben wij de peuter + activiteiten in het leven geroepen. Met deze activiteiten bereiden de ukken zich spelenderwijs voor op de basisschool. Ze geven de oudste ukken net iets meer uitdaging en maken de stap naar de basisschool net iets kleiner.


Locaties Happy Kids

Happy Kids locaties contactgegevens link naar website
Happy Kids Scherpenzeel      

Rubenslaan 16-18
3925 VB Scherpenzeel    
tel: 033-2588586

klik hier
Happy Kids Woudenberg Bosrand 25-c
3931 AP Woudenberg
tel: 033-7200813
klik hier